Regulamin korzystania z usług

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszych usług w Komorze Normobarycznej w Gdyni

 • Chcąc skorzystać z sesji w Komorze Normobarycznej każdy ma obowiązek zapoznania się z listą przeciwwskazań oraz podpisania stosowanego oświadczenia.
 • PRZECIWWSKAZANIAin.: uszkodzenie błony bębenkowej, zapalenie ucha, zapalenie zatok, choroba zakaźna dróg oddechowych, odma opłucnowa (świeżo przebyta), choroby płuc związane z retencją dwutlenku węgla, przeziębienie, przebyte przeszczepy organów.
 • Przed wejściem do komory obowiązuje zmiana obuwia – w przypadku braku swojego do dyspozycji są jednorazowe klapki. Odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawia się w szatni. Personel nie odpowiada za pozostawione w niej rzeczy.
 • Sesja w komorze trwa 2 godziny – obowiązuje to również przejścia przez śluzę.
 • Sesja nocna trwa 11 godzin, w trakcie której klienci przebywają w sypialni, do dyspozycji jest pościel.
 • Osoby niepełnoletnie wchodzą do komory z opiekunem.
 • Klienci zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie trwania sesji.
 • W komorze obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów w tym również napojów alkoholowych (oprócz dostępnej wody REDOX)
 • W całym lokalu obowiązuje zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 • W toalecie, która znajduje się w komorze obowiązuje zakaz wrzucania papieru innego niż dostępny w komorze – papier ekologiczny. Wrzucanie innych środków higieny itp. powoduje AWARIĘ.
 • Prosimy przed wejściem do komory wyłączyć telefony bądź przełączyć na tryb samolotowy.
 • W trakcie trwania sesji należy uszanować obecność innych osób zachowując ciszę – komora jest miejscem relaksu i odpoczynku.
 • Nie ma możliwości biegania, skakania i hałasowania.
 • W komorze obowiązuje zakaz dotykania urządzeń i aparatury sterującej.
 • W przypadku konieczności nagłego opuszczenia komory należy powiadomić personel lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się przy wyjściu z komory.Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z dodatkową opłatą! – 1000zł
 • Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.
 • Przy wyjściu z komory, po prawej stronie znajduje się telefon, który w razie potrzeby umożliwia kontakt z recepcją.
Rezerwacja online
1
Usługa
2
Karnet
3
Termin
4
Personalia
BedClock
Komora normobaryczna - Noc
( nocne rezerwacje należy dodatkowo potwierdzić telefonicznie )
Armchair
Komora normobaryczna - Standard
Couch
Komora normobaryczna - VIP
1
Usługa
2
Karnet
3
Termin
4
Personalia
1
Usługa
2
Karnet
3
Termin
4
Personalia
1
Usługa
2
Karnet
3
Termin
4
Personalia
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Nr telefonu *
Czy to pierwsza wizyta? *
Uwagi